تبلیغات
اندیشه سبز تولیدکننده سیستم های گرمایشی ، دیجیتالی ،رطوبتی و سرمایشی ، تجهیزات مرغداری و گلخانه و مواد سالن پرورش قارچ خوراکی - سبد سبد جوجه
اندیشه سبز تولیدکننده سیستم های گرمایشی ، دیجیتالی ،رطوبتی و سرمایشی ، تجهیزات مرغداری و گلخانه و مواد سالن پرورش قارچ خوراکی
کیفیت دستگاه اولویت اول اندیشه سبز است

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 6 فروردین 1391
[]

برای دیدن فیلم های بیشتر ودانلود فیلم کلیک کنید


شرایط نگهدارى از جوجه بعد از خروج تخم

1-      جوجه های تازه ، تا 24 ساعت نیاز به غذا ندارند . بعد از 24 ساعت جوجه ها را از ماشین جوجه کشی خارج نمائید و ابتدا به آنها آب ( بهتر است آب قند باشد ) بدهید و بعد دانه مرغ همراه با کمی ذرت بلغور شده به آنها بدهید .

2-      گرمای هفته اول محل نگهداری جوجه ها باید بین 32 تا 35 درجه باشد . و سپس به تدریج دما را کاهش دهید .

3-      جوجه های کبک نسبت به سرما بسیار آسیب پذیر می باشند و بهتر است تا بیست روز در دمای بین 27 تا 35 درجه نگهداری شوند و کم کم دما را کاهش دهید .

 

راه های تعیین جنسیت جوجه یک روزه

جدا کردن خروس و مرغ در یک روزگی در نژادهای سنگین به دلیل رشد بیشتر خروس از مرغ و احتیاحات غذایی بیشتر خروس در مقایسه با مرغ، نر و ماده از یکدیگر جدا می‌شوند، زیرا در این صورت چنانچه هر دو جنس با هم پرورش داده شوند جیره غذایی متناسب با نیاز مرغ برای خروسها کافی نخواهد بود و جیره غذایی متناسب با نیاز خروس عناصر غذایی زیادتر از حد توصیه برای مرغها را دارا می‌باشد.
در نژادهای سبک یا تخمگذار رشد خروسها در حدی نیست که بتوان از آنها جهت تولید گوشت استفاده کرد. همچنین فقط، جوجه مرغها جهت تخمگذلری استفاده می‌شوند، در نتیجه جوجه خروسها از بین می‌روند و یا در بازاربا قیمت پایین تری به فروش می‌رسند.
در نژادهای دو محصوله نیز بسته به نظر تولید کنندگان خروس و یا مرغ در اختیار آنها قرار می‌گیرد، پس در اینجا نیز تعیین جنسیت ضروری به نظر می‌رسد.

راه‌های تعیین جنسیت

1) آتوسکسینگ: برای مشخص نمودن جنس جوجه‌های یکروزه از صفاتی همچون رشد و یا رنگ پرها استفاده می‌شود.
2) آزمایش کلوآک (روش ژاپنی): از آنجایی که استفاده از رنگ پر و بال و یا رشد پرها مشکل می‌باشد، روش ژاپنی کاربردی‌تر است. در این روش از راه مقعد و وجود برجستگی مقعد در خروسها که مرغها فاقد آن هستند تعیین جنسیت صورت می‌گیرد. برجستگی مقعدی در تمام جوجه‌ها فرمهای متفاوتی دارد و به اشکال دکمه ای، عمودی و سه قلو دیده می‌شود.تشخیص جنسیت در این روش 100% نیست و توجه به نکات دیگر نیز به تشخیص بهتر کمک می‌کند. تعداد کسانی که در این امر تخصص دارند محدود می‌باشد و به همین دلیل دستمزد قابل توجهی دریافت می‌کنند.

 

 

معیارهای موثر در تشخیص جنسیت

 معیارهای مورد توجه جوجه خروس جوجه مرغ

اندازه برجستگی 

بزرگ کوچک

وضعیت برجستگی 

مشخص غیر مشخص

ارتفاع برجستگی  

بلند پهن و مسطح

شکل برجستگی 

گرد نقطه دار

خاصیت ارتجاعی برجستگی 

فنری و ارتجاعی  نرم و سست

رنگ 

تیره و پر رنگ کم رنگ و روشن

باز کردن کلوآک

مشکل  ساده

اندازه کلوآک 

تنگ و خشک گشاد و مرطوب

ظاهر عمومی برجستگی

مشخص و برجسته  مسطح و نرم


 نوک چینی وقطع تاج:
در این قسمت نوک جوجه‌ها را کوتاه می‌کنند رشد نوک در آینده در حدی خواهد بود که مانع صدمه زدن به سایر جوجه‌ها شود. جوجه‌های تخمگذار علاوه بر نوک چینی در یک‌روزگی در مواقع شیوع کانی بالیزم نیز یکبار دیگر نوک چینی می‌شوند. صدمه به تاج در مرغان تخمگذار به خصوص دسته‌ای که در قفس نگهداری می‌شوند در میزان تولید تاثیر گذار هستند. 
انتقال وتحویل جوجه‌های یک روزه:
به مدت 3- 2روز ذخیره زرده به عنوان منبع غذایی جوجه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.در زمینه حمل و نقل جوجه‌ها از محل جوجه‌کشی به محل پرورش باید دقت لازم را نمود، جوجه‌ها پس از قرار گرفتن در محل پرورش باید خیلی سریع به آب و غذا دسترسی یابند.

واکسیناسیون:
واکسنها معمولا پس از خارج شدن جوجه‌ها از جوجه‌کشی و طی دوران پرورش بکار گرفته می‌شوند زیرا بعلت مصونیـتی که از مادر به جوجه منتقل می‌شود در یکی دور روز اول واکسنها بی‌اثر هستند، ولی امروزه در بیشتر موسسات جوجه‌کشی جوجه‌های تخمگذار را بر علیه بیماری مارک واکسینه می‌کنند.


[]
[]

مراحل جوجه کشى


مراحل جوجه‌کشی
1) ستر:
در کارخانه‌های جوجه‌کشی 18روزاول ( ازساعت 440-0) تخم‌مرغها رادرداخل دستگاه ستر (تخم‌مرغ‌گیر) که دمای آن2/37 ورطوبت آن60% است قرار می‌دهند.
در دستگاه ستر چهار عامل باید مورد توجه قرار گیرد:
دما
دمای مناسب برای جوجه‌کشی به طور متوسط معادل 38-37 درجه می‌باشد. کاهش دما منجر به دیرتر خارج شدن جوجه‌ها از تخم‌مرغ می‌شود و افزایش آن منجر به زودتر خارج شدن جوجه‌ها از تخم‌مرغ می‌گردد. درجه حرارت مناسب درماشینهای مختلف تا حدودی متفاوت می‌باشد.
رطوبت
رطوبت دمای موجود در ماشینهای جوجه‌کشی سبب تبخیر آب از تخم‌مرغها و تلفات جنین می‌شود. از این روتوجه به رطوبت مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرفی کاهش رطوبت ماشینهای جوجه‌کشی منجر به افزایش تبخیر و وسیع تر شدن کیسه‌های هوایی داخل تخم می‌شود. در نتیجه نوک جوجه زود تر به اطاقک هوا می‌رسد. همچنین افزایش رطوبت نیزمنجر به وسعت دیر بهنگام کیسه هوا شده و جوجه در این زمان قادر به تنفس نخواهند بود. رطوبت ماشینهای جوجه‌کشی به دمای آنها و سرعت تهویه بستگی دارد.
تهویه
طی دوره جوجه‌کشی اکسیژن مورد نیاز جنین توسط منافذ موجود در پوسته تخم‌مرغ تامین می‌شود. دی‌اکسیدکربن نیز از همین منافذ خارج می‌گردد. میزان اکسیژن مورد نیاز جهت رشد جنین حدود21% می‌باشد. به ازای هر1% کاهش میزان اکسیژن 5%میزان جوجه‌دهی کاهش می‌یابد. همچنین عدم خروج دی‌اکسیدکربن و تجمع آن در اطراف تخم‌مرغها منجر به کاهش درصد جوجه درآوری می‌شود. چنانچه غلظت دی‌اکسیدکربن به 5% برسد درصد جوجه درآوری به صفر خواهد رسید. حداکثر میزان افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن ماشینهای جوجه‌کشی 5%می باشد. تهویه مشابه سالنهای پرورش اعمال می‌گردد وچون اکسیژن احتیاج است ودی‌اکسیدکربن دفع می‌گردد در نتیجه در زمستان گرم ودر تابستان باید سرد باشد.در جوجه‌کشی فشار مثبت در تهویه مطلوب تر است و جهت تهویه از سمت تمیزترین قسمتها (سترها) به آلوده‌ترین بخش (اتاق شستشو) می‌باشد. بین قسمتهای مختلف درها دوطرفه هستند و از هر طرف قابل بازشدن می‌باشد. اگر تهویه در قسمتهای مختلف به صورت مجزا انجام شود مطلوبتر می‌باشد.
چرخش تخم‌مرغها
نحوه قرار گرفتن تخم‌مرغها به صورتی است که قسمت پهن آنها به طرف بالا باشد، درغیر این صورت سر جوجه در قسمت باریک قرار می‌گیرد و قادر به تنفس نبوده وازبین می‌رود.چرخاندن تخم‌مرغها عملی است که در جوجه‌کشی طبیعی توسط خود مرغ انجام می‌شود وعدم توجه به آن منجر به کاهش جوجه درآوری می‌شود زیرا جنین به پوسته تخم چسبیده و تلف می‌شود. همچنین نزدیکی نطفه به پوسته باعث افزایش تبخیر آب از جنین می‌شود. عمل چرخاندن موجبات گرم شدن یکنواخت تخم‌مرغها را نیز فراهم می‌کند. این عمل چندین بار در طی روز انجام می‌گیرد و توسط میله‌ای که در زیر صفحه تخم‌مرغ قرار دارد صورت می‌پذیرد. تعداد دفعات چرخش در طی روز حداقل 6-4 بار و در ماشینهای بزرگ جوجه‌کشی هر 2ساعت یکبار انجام می‌شود.
2) هچر:
سه روز باقی مانده، یعنی از روز 21-19 تخم‌مرغها را در داخل دستگاه هچر (جوجه‌گیر) قرار می‌دهند که دمای آن5 /37 درجه و رطوبت آن 75% است.
در دستگاه هچر از سه عامل از عوامل چهارگانه مذ کور در ستر مورد توجه می‌باشد:
دما
رطوبت
اکسیژن
علت رطوبت بیشتر در دستگاه هچر به این علت است که بعد از روز 19جنین تنفس دارد ودی‌اکسیدکربن و آب ترکیب شده و منجر به شکستگی پوسته‌ها می‌شوند.همچنین جنین در روز 19مقداری از کلسیم پوسته را برداشت می‌کند ( 120میلی گرم در طول 21روز) .
در طی دوره 21روزه جوجه‌کشی تخم‌مرغها 18 روز در ستر و 2 روز در هچر قرار دارند، ازاین رو نسبت دستگاه ستر به هچر باید 1به 6باشد.در این صورت اگر هر روز بخواهیم تخم‌مرغها را ست کنیم،بعضی روزها هچر خالی می‌شود به همین دلیل هر سه روز یکبار تخم‌مرغها را ست می‌کنیم.زمان انتقال تخم‌مرغها ازستر به هچر به شرایط تخم‌مرغها نیز بستگی دارد.در حقیقت زمانیکه 2-1%تخم‌مرغها نوک زده شوند زمان انتقال تخم‌مرغ است.


[]
جوجه کشى پرنده کاسکو

 

 جوجه کشی طوطی خاکستری آفریقایی (کاسکو)

بهتره به فکر تولید مثل جوجه کشی از کاسکوها نباشید . چون این کار تقریبا غیر ممکن است ، همانطور که قبلا اشاره شده کاسکوها باید خودشان جفت خود را انتخاب کنند. و تعیین جنسیت هم مشکل. طوطی خاکستری ماده ای که تنها در قفس نگهداری می شود، ممکن است بدون هیچ گونه علامت و سابقه ای چند تخم بدون نطفه بگذارد. اگر بتوانید جفت مناسبی برای طوطی خاکستری خود پیدا کنید، می توانید براحتی و با موفقیت از طوطی خود چند جوجه به دست اوردید. این پرنده برای جفتگیری و تولید مثل به قفسی بزرگ و لانه ای تقریبا اندازه کیس کامپیوتر احتیاج دارد. تا ۴ سالگی تلاشی جدی برای ساختن اشیانه از خود نشان نمی دهد. و مدت زمانی که تخم تبدیل به جوجه می شود: جوجه ها پس از ۴ هفته از تخم بیرون می ایند و اگر از انها به خوبی نگهداری شود، در حدود ۳ ماهگی قدرت پرواز پیدا می کنند. از حدود ۶ ماهگی به بعد هم رنگ چشم انها روشن تر می شود .در فصل تولید مثل حتی طوطی های اهلی هم ممکن است حالتی تهاجمی پیدا کنند.

توجه:تولید مثل کاسکو خیلی مشکل می باشد و پرنده هایی هستند اجتما عی که شاید پرنده نر یا ماده از میان 200 تا کاسکو بتوانند جفت خود را انتخاب کنند شاید هم باز نپسندند

طریقه انتخاب جفت: طوطی کاسکوها در این روش همانند انسان ها نیز می باشند و جفت خود را خودشان انتخاب می کنند وخیلی سخت پسند هستند در انتخاب شریک زندگیشون ممکنه 1 نر را در 40 تا ماده رها کنید و هیچ کدام را نپذیرد و بالعکس در صورتی که شما می توانید جفت پرنده های دیگر را خودتان انتخاب کنید اما کاسکو را نمی توانید مجبور کنید.

پس از تشخیص طوطی‌های نر و ماده، باید برای سازگار شدن آن‌ها با یکدیگر، آن‌ها را برای مدتی در دو قفس جداگانه در کنار هم نگهداری کرد تا به تدریج به یکدیگر عادت کنند و پس از مدتی با تهیه قفس بزرگ تر، هردوی آنان را به یک قفس منتقل نمود تا در کنار هم زندگی کنند.سازگاری یکی از عوامل بسیار مهم در تولید مثل کاسکو است. البته اگر تعداد زیادی کاسکوی نر و ماده در اختیار داشته باشید، بهتر است که انتخاب جفت را به عهده خود کاسکو بگذارید.جفت‌های سازگار شده در کنار هم می‌مانند وبه همدیگر غذا داده وبه پر آرایی یکدیگر می‌پردازند.در شرایط طبیعی معمولاً طوطی‌ها جفت خود را برای تمام طول زندگی انتخاب می‌کنند.از این رو بهتر است که پس از سازگاری طوطی‌های نر و ماده، آن‌ها را از همدیگر جدا نکنید و اجازه بدهید که در کنار هم زندگی کنند.


ساخت لانه:در این روش شما می توانید از چوب و کاه لانه ای مناسب برایشان درست کنید که آن هم اگر خوششان نیاید حاضر نیستند در آنجا تولید مثل کنند.و تصمیم می گیرند خودشان برای خودشان لانه بسازند.یعضی هاشون راحت طلب و خونسرد هستند و بعضی هاشون پرجنب و جوش و فعال هستند

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید طوطی کاسکو های نر و ماده در هنگام جفت گیری طریقه غذا دادن به جوجه های خود را امتحان می کنند و به همدیگر از دهان همدیگر غذا  می دهند و می گیرند .که این غذا در معده کاسکو ذخیره می شود و توسط بزاق که حاوی ویتامین و غیره می باشد بالا می آید و در دهان جوجه خود می گذارند که جوجه هم راحتر هضم کند هم ویتامین به بدن برساند

 

تولید مثل:در هنگامی که طوطی کاسکو تخم گذاری می کند حالت تهاجمی می گیرد و ممکن است به افراد اطراف لا نه اش اگر احساس خطر کند حمله ور شود .هنگامی که کاسکوی ماده روی تخم ها می خوابد کاسکوی نر معمولا غذای او را تامین می کند و دهانش می گذارد معمولا 2 تخم در هر دوره تولید مثل می گذارند و جوجه ها پس از گذشت 3 الی 4 هفته سر از تخم بیرون می آورند .

 

 جوجه  (کاسکو)

 

جدا کردن جوجه ها:به نظر من جوجه هایی که انسان می خواهد خودش دست پرورده کند باید در سنی باشند که توان گرفتن غذا را از صاحب خود داشته باشند بعد می توان جوجه را از والدین جدا کرد حداقل در 2 ماهگی تا 4 ماهگی در اینصورت امکان مرگ جوجه خیلی کمتر می شود و می توان جوجه را همانند انسانی که از بدو تولد از مادرش حرف یاد می گیرد تربیت کرد و هر زبانی را که می خواهید به ترتیب و با مفهوم یادش بدهید و با مفهوم از او جواب بخواهید خارق العاده است.

غذای جوجه ها توسط دست انسان: غذاهایی که برایش قابل هضم باشد مثل سرلاک بچه رنده کردن سیب و.... که با سورنگ و بهداشتی ترش با یک قاشق مربا خوری اورا تشویق به خوردن غذا بکنید.

 

 رفتار شناسی جوجه کاسکوها

جوجه کاسکوها وقتی از تخم خارج می شوند، تا یک هفته چشمان آنها بسته است، اما در این وضعیت هم قادرند که از مادر خود غذا دریافت کنند. جوجه کاسکوها تا سن 3 ماهگی کماکان به تغذیه شدن توسط والدین خود وابسته اند و تا این سن از لانه خارج نمی شوند. تا حدود 3 ماهگی پرهای جوجه ها به طور کامل رشد می کند و در این سن اگر غذای کافی از والدین دریافت کرده باشند، رشد جسمانی آنها نیز کامل می شود، اما تحت شرایط کمبود غذا ممکن است. والدین غذای کافی پیدا نکنند و نتوانند جوجه ها را به خوبی تغذیه کنند. در این حالت ممکن است تا چند ماه دیگر رشد جسمی جوجه ها ادامه یابد تا هم جثه والدین خود شوند.کاسکوها در هنگام جفتگیری اقدام به لانه سازی در تنه درختان خاص می کنند. کاسکوی ماده در لانه تخمگذاری می کند و روی تخم هایش می خوابد.  

وقتی کاسکوی ماده روی تخم ها خوابیده است، کاسکوی نر وظیفه تهیه غذا برای کاسکوی ماده را هم به عهده دارد، وقتی جوجه ها از تخم خارج می شوند، کاسکوی ماده هم به دنبال غذا می رود و والدین هر دو وظیفه تغذیه جوجه ها را به عهده دارند. از 3 ماهگی به بعد، جوجه کاسکوهای کاملاً پردار به همراه والدین خود برای یافتن غذا از لانه خارج می شوند. از این پس، کاسکوها در گله هایی با جمعیت صدها تا هزاران قطعه شب را به صورت اجتماعی روی درختان بلند سپری می کنند و صبح زود در گله های کوچک تر به طرف مزارع و باغ های میوه به پرواز درمی آیند.رفتارهای کاسکو به دو دسته تقسیم می شوند: 1ـ رفتارهای غریزی. 2ـ رفتارهای اکتسابی. رفتارهای غریزی در نهاد کاسکو است و کاسکو بدون این که از والدین خود آموزش ببیند، آنها را می داند؛ مثل رفتار پرواز یا بازکردن دهان برای دریافت غذا. اگر چه رفتارهای غریزی در نهاد جوجه کاسکوها وجود دارد، ولی جوجه کاسکوها چنان رفتارها را نیز با والدین درست پرواز کردن را به آنها می آموزند. توجه داشته باشید که در شرایط پرورش دستی، جوجه کاسکوها والدینی ندارند که رفتارهای غریزی را با آنها تمرین کنند. همچنین جوجه های پرورشی از رفتارهای اکتسابی که باید از والدین یا همنوعان خود یادبگیرند، بی اطلاع اند. بنابراین پرورش دهنده جوجه کاسکوها باید به این نکته توجه داشته باشند که آن ها باید مراقبت خاصی از جوجه ها بکنند تا جوجه ها دچار مشکل نشوند. ترس از دشمنان طبیعی یک رفتار لازم به یادگیری است که جوجه کاسکوها در شرایط زندگی درکنار والدین، از آن ها یاد می گیرند که از دشمنان طبیعی مثل باز، قوش، عقاب و دیگر شکارچیان بترسند و یاد می گیرند که متعاقب ترسیدن باید به پرواز درآیند و فرار کنند. همچنین یاد می گیرند که در شرایط طبیعی باید به صورت گله ای و در بلندی درختان مرتفع استراحت کنند و بخوابند تا دشمنان از حمله به آن ها اجتناب کنند. کاسکوهابه صورت گله ای و در دسته های بزرگ به سمت منابع غذا با سرعت پرواز می کنند و پرندگان شکاری از حمله به گله های در حال پرواز کاسکو ترس دارند؛ زیرا اگر به یک گله در حال پرواز کاسکو حمله کنند، امکان شکستن بال آن ها وجود دارد. به هر حال ذکر رفتارهایی که کاسکوها به طور غریزی دارند و در مهارت یافتن چنان رفتارها با والدین خود تمرین می کنند و نیز رفتارهایی که از والدین یاد می گیرند، این حقیقت را روشن می کند که در شرایط جوجه کشی از کاسکو و پرورش دستی جوجه ها پس از جدا کردن آن ها از والدین، صاحب جوجه ها باید بداند که آن ها از همه لحاظ وابسته او هستند و والدینی ندارد که رفتارهای لازم را به آن یاد بدهد یا با آن تمرین کنند یا جوجه کاسکو انجام چنان رفتارها را از والدین یا همنوعان خود مشاهده کند و یاد بگیرد و لذا باید تا یادگیری رفتارهای لازم توسط جوجه کاسکو، مراقبتهای لازم را انجام دهد.

 

 

 طوطی خاکستری آفریقایی

طوطی خاکستری آفریقایی پرنده‌ای محبوب در کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای دیگر جهان است ، علت محبوبیت این پرنده، هوش سرشار و قدرت سخنگویی و تقلید صدای این پرنده می‌باشد و شاید به یقین بتوان گفت که این پرنده بهترین پرنده تقلید کننده صدا در جهان می‌باشد که به راحتی می‌تواند بیش از صدها واژه را به خاطر سپرده و تکرار نماید وبا این کار باعث شادی و خوشحالی صاحبان خود گردد . این پرنده در محیط زیست طبیعی خود پرنده‌ای خجالتی و ترسو است . طوطی خاکستری آفریقایی و یا به تعبیری دیگر کاسکو از سالیان دور به عنوان پرنده اهلی در قصرهای پادشاهان و خانه‌های طبقات مختلف مردم جامعه نگهداری می‌شده‌است و رومیان اولین ملتی در جهان هستند که در باره این پرنده مطالبی نوشته‌اند .
این پرنده در اصل پرنده‌ای وحشی است که در قاره آفریقا زندگی می‌کند و از قرن‌ها پیش مورد توجه آدمی قرار گرفته و تلاش‌های زیادی برای اهلی کردن و آموزش دادن پرنده صورت گرفته‌است .امروزه کاسکو‌ها توسط پرورش دهندگان دست آموز شده و به پرنده‌ای خانگی و سرگرم کننده و جالب تبدیل شده‌است با این حال به دلیل آنکه عملکردی غیر قابل پیش بینی دارند نباید به آنان زیاد اطمینان کرد .کاسکو‌هایی که از حیات وحش به جمع انسان‌ها آورده میشوند نیازمند صبر و کوشش بسیار برای آموزش و تطبیق با محیط تازه هستند.کاسکوها بسیار قوی هستند در صورت عصبانیت میتوانند گاز بگیرند و یا پنجه بکشند.

این پرنده یکی از اعضای تبار پستاسی Psitacidac می‌باشد که همانند سایر طوطیان از بدنی استوار ولی نرم تشکیل شده به طوری که پرنده می‌تواند با منقار خود به راحتی به تمام اجزای بدن خوددسترسی داشته باشد وتا 180 درجه سرخود را برگرداند . اندازه بدن طوطی خاکستری آفریقایی بسیار متفاوت است و در گونه‌های کوچک 12 سانتی متر ودر گونه‌های بزرگ تا 100 سانتی متر می‌رسد و وزن آن در حدود 400 گرم است رنگ پر وبال آن خاکستری است و در نژاد کنگو رنگ دم آن سرخ رنگ است ، دمگاه به رنگ خاکستری روشن و لبه‌های بال سیاه رنگ و پاها خاکستری تیره هستند . رنگ منقار پرنده سیاه و رنگ چشم پرنده بالغ زرد روشن و هردو جنس نر و ماده از نظر ظاهری شبیه به هم می‌باشند . این پرنده در طول زندگی زاد و ولد می‌کند و معمولاً در حدود 50 تا 60 سال عمر می‌کند .

طوطی خاکستری آفریقایی پرنده‌ای تیز پرواز است و پروازی منظم دارد اما این پرنده قدرت جهت شناسی مناسبی ندارد و نمی‌تواند همانند کبوترها محل زندگی خود را جهت یابی نموده و به لانه بازگردد ، از این رو پرورش دهندگان این پرنده باید توجه کافی داشته باشند که چنانچه پرنده از محل زندگی خود دور شد ، نمی‌تواند به راحتی لانه و کاشانه خود را یافته و بدان بازگردد .

 

 هوش و ذکاوت کاسکو


کاسکودر حالی که تعیین میزان هوش در حیوانات و قضاوت درباره این که کدامیک از ذکاوت بیشتری برخوردار است عملاً کار دشواری است ، اما بسیاری از دانشمندان معتقدند که راسته Psittaciforme‌ها در بین پرندگان از این لحاظ شاخص می‌باشند. در این بین کاسکو با داشتن قوه ادراک بالاتر از بقیه قرار می‌گیرد . اصولاً در بین پرندگان طوطی کاسکو ، طوطی کاکاتو و کلاغ به نظر باهوش تر می‌رسند. برخی معتقدند که کاسکو یک تقلید کننده کلمات نیست بلکه او قادر است که مفهوم واقعی کلمات را نیز درک نماید . از جمله کسانی که به این امر معتقدند و سخت از آن دفاع می‌کنند خانم دکتر آرین پیپربرگ است که در کتاب خود « مطالعاتی در باره آلکس» اظهار می‌دارد : « کاسکو قادر است مفهوم کلمات را به خوبی درک کند . این پرنده می‌تواند مفهوم صفر را درک نموده و عدم وجود یک چیز را کاملاً بفهمد ». البته مطالب گفته شده بدین معنی نیست که مغز این پرنده شبیه به مغز انسان عمل می‌کند ، بلکه منظور این است که این مغز می‌تواند برخی از مسایل منطقی را به یکدیگر مرتبط ساخته و در سطح بسیار پایین آن‌ها را تجزیه و تحلیل نماید .

 

 مقایسه دو تا از بهترین پرنده های سخن گو (کاسکو و مرغ مینا)

    

مقایسه دو تا از بهترین پرنده های سخنگو ( کاسکو و مرغ مینا ) مرغ مینا با انکه به خوبی کاسکو حرف زدن یاد میگیرد اما به اندازه کاسکو پرنده باوفایی نیست! البته این به این معنا نیست که مرغ مینا پرنده بی وفا یا بی تفاوتی نسبت به صاحبش باشد . کاسکو و بسیاری از طوطی های دیگر کاملا وابسته به صاحب خود می شوند و صاحب خود را جفتی جدایی ناپذیر می دانند. مرغ مینا شاید چون کمی ذاتا پررو و جسور است و خجالتی نیست اینگونه بنظر می اید که پرنده بی وفایی باشد. در ضمن مرغ مینا با انکه جسه ی کوچکتری نسبت به کاسکو دارد اما بیشتر ادرار می کند که بد بو هم هست اما کاسکو اینچنین نیست.

 

 انواع طوطی خاکستری

سه گونه از طوطی خاکستری آفریقایی وجود دارد که این سه گونه عبارتند از:

  • ۱. طوطی خاکستری کنگوPsittacus erithacus
  • ۲. طوطی خاکستری تیمنهP.e.Timneh
  • ۳. طوطی خاکستری پرنسپسP.e.Princeps

با دقت در خصوصیات این سه گونه به راحتی می‌توان دید که طوطی تیمنه از دو گونه دیگر کوچک تر است .قابل ذکر است که اندازه این پرندگان که در غرب قاره آفریقا زندگی می‌کنند با آن‌هایی که در شرق قاره آفریقا زندگی می‌کنند متفاوت است وباید افزود که طوطی‌های خاکستری شرق آفریقا از لحاظ جثه بزرگ تر واز لحاظ وزن سنگین تر می‌باشند ودر هر سه گونه نام‌برده تفاوتی بین نر و ماده پرنده وجود ندارد. البته معمولاً پرنده‌های نر جثه‌ای بزرگ تر از پرنده‌های ماده دارند، اما از این خاصیت نمی‌توان به طور قاطع استفاده کرد وچه بسا دیده شود که پرنده ماده‌ای از پرنده نر بزرگ تر باشد، برخی از پرورش دهندگان معتقدند که چشم طوطی خاکستری ماده بیضی تر از چشم پرنده نر می‌باشد و صورت پرنده ماده روشن تر است، اما در حقیقت این مطالب برای تعیین جنسیت چنان مستند و مستدل نمی‌باشند .

[]
[]
برای دیدن فیلم های بیشتر کلیک کنید
ارسال توسط گروه فنی مهندسی اندیشه سبز گروه فنی مهندسی اندیشه سبز
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

موبایل

فال حافظ

دانلود

خرید اینترنتی